? ? ? ? เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานภายในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ขององค์กรให้มี? ? ? ?ความโดดเด่น ทันสมัย อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นได้ทุกที่ทุกเวลา ทีม software development ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น (รองรับอุปกรณ์ iOS และ Android) อีกทั้งยังมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ มีความเสถียรและทันสมัยอยู่สม่ำเสมอ โดยเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นที่ได้พัฒนาขึ้นมา ที่มีชื่อว่า Origami

Origami เป็นเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณจัดการระบบต่างๆภายในองค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพและง่ายยิ่งขึ้นเพียงปลายนิ้วมือ โดยระบบ Origami จะจัดการปัญหาเรื่องการบันทึกเวลาเข้าออกงานโดยที่ไม่ต้องต่อแถวตอกบัตร โดยระบบสามารถ Timestamp เวลาเข้าออกงานผ่าน application ได้อีกทั้ง HR สามารถดึงข้อมูลเพื่อทำสรุปเงินเดือน หรือจัดการปัญหาเรื่องเอกสาร การลางาน, การเบิกค่าใช้จ่าย คุณสามารถไปกรอกข้อมูลได้ในระบบ

แล้วให้หัวหน้าอนุมัติในระบบได้ในทันที โดยที่ไม่ต้องกรอกเอกสารที่เป็นกระดาษ ลดความยุ่งยากในการทำงาน ลดเวลาในการเดินเอกสาร และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ สามารถดึงข้อมูลจากในระบบได้ทันที ไม่ต้องกังวลว่าเอกสารหรือข้อมูลจะหายไป เพราะมีการเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
นอกเหนือจากนี้ Origami System ยังเป็น Multi company system ที่รองรับการจัดการภายในบริษัท
ที่มีบริษัทย่อยในเครือของตนเอง คุณจะสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ในหลายๆบริษัทเพียงแค่คุณใช้เพียง Account เดียว

จะเห็นได้ว่าหากคุณมีการใช้งานระบบ Origami ในองค์กรของคุณ ขอรับรองว่าการจัดการบริหารองค์กรของคุณจะไม่เป็นเรื่องที่ยากอีกต่อไป